'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Varsel om oppstart av planarbeid - Forslag om mindre endring av gjeldende plan for deler av Aas hytteområde i Holmsbu

På vegne av hjemmelshavere varsles det i henhold til Plan- og bygningslovens kap. 12-8 om oppstart av reguleringsplanarbeid, mindre endring av gjeldende plan, for deler av Aas hytteområde i Holmsbu, Hurum kommune.