Hva kan vi hjelpe deg med?

Ny renovasjonsforskrift på høring

Renovasjonsforskriften regulerer forholdet mellom RfD som forvalter av renovasjonstjenester på vegne av kommunene, og innbyggerne i Drammensregionen. Forskriften er revidert, og er nå lagt til høring.

Se høringsutkast

 

Frist for uttalelse: 21. april 2017 er frist for å gi uttalelse til høringsutkastet.

Uttalelser må være skriftlige og sendes til post@rfd.no eller RfD, Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen.