Hva kan vi hjelpe deg med?

Høring: Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og /eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett

Forslag til Felles lokal forskrift som regulerer påslipp av olje-, fettholdig- og / eller industrielt avløpsvann til kommunalt nett for de 9 kommunene i GVD samarbeide legges herved ut på høring. Hensikten med forskriften er å regulere påslipp av stoffer og / eller konsentrasjoner ut over det kommunale renseanlegg er designet for å rense.