Hva kan vi hjelpe deg med?

Høring - forslag til temaplan: Energi og klima 2017 - 2020

Forslaget er ute på høring til 7. april 2017.

Formannskapet behandlet forslag til temaplan for energi og klima 2017-2020 i møte 21. februar 2017, saksnr. 14/17. Det ble fattet følgende vedtak i saken:

Formannskapet vedtar å legge forslag til temaplan for energi og klima 2017-2020 ut på høring med frist for å gi innspill fram til 7. april 2017. 

Dokumentene i saken finner du her:
Temaplan: Energi og klima 2017 - 2020
Klimafotavtrykk-analyse av Hurum kommune
Saksframlegg med vedlegg

Eventuelle innspill og kommentarer bes sendt til:
Hurum kommune
Plan og bygg
3475 Sætre

eller på e-post: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no