Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

 • Vedtatt reguleringsplan - Endring av reguleringsplan - gbnr. 9 bnr. 542, industriområde øst, Buskerud Betong

  Kommunestyret har behandlet saknr 23/17, «forslag til endring av reguleringsplan-Gnr.9 bnr.542 Industriområde øst, Buskerud Betong – Annengangsbehandling.» i møte 07.03.2017.

  Les mer

 • Ny renovasjonsforskrift på høring

  Renovasjonsforskriften regulerer forholdet mellom RfD som forvalter av renovasjonstjenester på vegne av kommunene, og innbyggerne i Drammensregionen. Forskriften er revidert, og er nå lagt til høring.

  Les mer

 • Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Hovtun

  Planutvalget vedtok i møte 8. november i fjor å igangsette arbeid med reguleringsplan for del av Hovtun.

  Les mer

 • Høring - forslag til temaplan: Energi og klima 2017 - 2020

  Forslaget er ute på høring til 7. april 2017.

  Les mer

 • Vedtak av kommunal planstrategi, igangsetting av arbeid med rullering av kommuneplan og oppheving av reguleringsplan

  Hurum kommunestyre har i møte 8.11.2016, sak 80/16, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) vedtak om følgende:

  Les mer