'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

 • Kommuneplan for Hurum kommune, arealdelen 2018 - 30

  Hurum kommunestyre behandlet i møte 4.9.2018, sak 52/18 forslag til Kommuneplan for Hurum kommune, begrenset rullering av arealdelen og forslag om å oppheve reguleringsplan for Tofte Cellulosefabrikk (planid 5050).

  Les mer

 • Høring: Revisjon av liste over verneverdige bygg

  Hurum kommune sender på høring forslag til revisjon over verneverdige bygg i henhold til pbl 31-1.

  Les mer

 • Varsel om oppstart av planarbeid – Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

  I medhold av plan- og bygningsloven(pbl.) kapittel 12, jfr § 12-8, varsler Feste AS på vegne av Hurum kommune om oppstart av planarbeid med detaljregulering for eiendommen gnr. 15 bnr. 10, Avgrunnsdalen, samt tilstøtende veiareal i Hurum Kommune.

  Les mer

 • Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Hovtun

  Planutvalget vedtok i møte 8. november i fjor å igangsette arbeid med reguleringsplan for del av Hovtun.

  Les mer

 • Vedtak av kommunal planstrategi, igangsetting av arbeid med rullering av kommuneplan og oppheving av reguleringsplan

  Hurum kommunestyre har i møte 8.11.2016, sak 80/16, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) vedtak om følgende:

  Les mer