'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

  • Offentlig ettersyn: Utbyggingsavtale for Sætre havn

    Kommunestyret vedtok 11. juni i sak 33/2019 å legge fremforhandlet utbyggingsavtale om Sætre brygge frem til offentlig ettersyn, jf. plan og bygningsloven § 17-3.

    Les mer