Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

 • Høring - forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass mm

  Forslaget er ute på høring til 21.03.2017.

  Les mer

 • PS 4/17 Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

  Kommunestyret behandlet saken i møte 31.01.2017.

  Les mer

 • Vedtatt reguleringsplan - Regulering av småbåthavn- del av Filtvet sentrum - Villa Malla

  Kommunestyret har i møte 31.01.2017 vedtatt «Forslag til regulering av småbåthavn- del av Filtvet sentrum - Villa Malla» med følgende endringer:

  Les mer

 • Vedtak av kommunal planstrategi, igangsetting av arbeid med rullering av kommuneplan og oppheving av reguleringsplan

  Hurum kommunestyre har i møte 8.11.2016, sak 80/16, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) vedtak om følgende:

  Les mer