'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • KUNNGJØRING OM OPPSTART AV REGULERING PÅ VERKET I HURUM / UTVIDELSE AV EKSISTERENDE REGULERINGSPLAN / UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET

    I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) § 12-8 og § 12-14 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid av gnr. 9 bnr. 579 avmerket til «industri» i gjeldende områdeplan «Sandtaksområdet på Verket» som trådte i kraft 23 september 2014 (planid 7032). Gjeldende regulering på gnr. 9 bnr 542 «Industriområde øst, Buskerud Betong» (planid 7035) ønskes videreført til det aktuelle planområdet med endringer.

    Les mer