'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

  • Varsel om oppstart av detaljregulering for Nordre Grønsand gård

    I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Nordre Grønsand Gård, del av gnr 55, bnr 2 på Storsand i Hurum kommune.

    Les mer