'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Postlister

Offentlighet, innsyn og postlister

Hurum kommune publiserer postlister og politiske saker på kommunens nettside. Postlisten legges ut hver tirsdag for foregående uke og blir liggende i 3 måneder.

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Et dokument er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagret. Du har likevel bare innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte.

Journalposter med dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Hvordan kan du få tilgang til dokumenter som ikke er publisert på postlistene?

Postlister august 2019

Postliste uke 32

Postlister juli 2019

Postliste uke 31

Postliste uke 30
Postliste uke 29
Postliste uke 28
Postliste uke 27

Postlister juni 2019

Postliste uke 26
Postliste uke 25
Postliste uke 24
Postliste uke 23

Postlister mai 2019

Postliste uke 22
Postliste uke 21
Postliste uke 20
Postliste uke 19
Postliste uke 18

Postlister april 2019

Postliste uke 17
Postliste uke 16

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Hvis du ikke har mottatt svar innen 5 arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, regnes dette som et avslag.

Klagemulighet

Hvis kravet ditt om innsyn blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.

All offentlig korrespondanse er tilgjenglig ved henvendelse til kommunens dokumentsenter,
e-post postmottak@hurum.kommune.no eller tlf. 32 79 71 00.