'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Postlister

Offentlighet, innsyn og postlister

Hurum kommune publiserer postlister og politiske saker på kommunens nettside. Postlisten legges ut hver tirsdag for foregående uke og blir liggende i 3 måneder.

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Et dokument er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagret. Du har likevel bare innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte.

Journalposter med dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Hvordan kan du få tilgang til dokumenter som ikke er publisert på postlistene?

Postliste november 2019

Postliste uke 48

Postliste uke 47

Postliste uke 46

Postliste uke 45

Postliste oktober 2019

Postliste uke 44

Postliste uke 43
Postliste uke 42
Postliste uke 41
Postliste uke 40

Postlister september 2019

Postliste uke 39
Postliste uke 38
Postliste uke 37
Postliste uke 36

Postlister august 2019

Postliste uke 35
Postliste uke 34

Postliste uke 33
Postliste uke 32

Postlister juli 2019

Postliste uke 31
P
ostliste uke 30
Postliste uke 29
Postliste uke 28
Postliste uke 27

Postlister juni 2019

Postliste uke 26
Postliste uke 25
Postliste uke 24
Postliste uke 23

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Hvis du ikke har mottatt svar innen 5 arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, regnes dette som et avslag.

Klagemulighet

Hvis kravet ditt om innsyn blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.

All offentlig korrespondanse er tilgjenglig ved henvendelse til kommunens dokumentsenter,
e-post postmottak@hurum.kommune.no eller tlf. 32 79 71 00.