'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Postlister

Offentlighet, innsyn og postlister

Hurum kommune publiserer postlister og politiske saker på kommunens nettside. Postlisten legges ut hver tirsdag for foregående uke og blir liggende i 3 måneder.

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Et dokument er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagret. Du har likevel bare innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte.

Journalposter med dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Hvordan kan du få tilgang til dokumenter som ikke er publisert på postlistene?

 

Postlister november 2018

Postliste uke 45/2018

Postlister oktober 2018

Postliste uke 44/2018
Postliste uke 43/2018
Postliste uke 42/2018
Postliste uke 41/2018
Postliste uke 40/2018

Postlister september 2018

Postliste uke 39/2018
Postliste uke 38/2018
P
ostliste uke 37/2018
Postliste uke 36/2018

Postlister august 2018

Postliste uke 35/2018
Postliste uke 34/2018
Postliste uke 33/2018
Postliste uke 32/2018
Postliste uke 31/2018

 

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Hvis du ikke har mottatt svar innen 5 arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, regnes dette som et avslag.

Klagemulighet

Hvis kravet ditt om innsyn blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.

All offentlig korrespondanse er tilgjenglig ved henvendelse til kommunens dokumentsenter,
e-post postmottak@hurum.kommune.no eller tlf. 32 79 71 00.