'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ordfører

Monica Vee Bratlie ordfører Hurum 2015-2019

Om ordfører

Monica Vee Bratlie (H) er ordfører i Hurum kommune. Hun ble første gang valgt inn i kommunestyret i 2007. I oktober 2011 ble hun valgt til ordfører, og i oktober 2015 ble hun gjenvalgt som ordfører. Ordføreren er øverste politiske leder i kommunen og leder kommunestyret og formannskapet.

Monica er utdannet adjunkt med opprykk og har arbeidet i nesten 20 år som lærer. Det siste året før Monica ble ordfører var hun inspektør ved Sætre skole.

Monica er født i 1969. Hun kom til Hurum i 1973 da hun flyttet til Tofte med familien. Før det hadde familien bodd i Årdal i Sogn. Monica bor i dag på Sætre, er gift og har to barn.

Du kan  nå ordfører Monica Vee Bratlie på Facebook. 

Kontaktinformasjon

Ordfører Monica Vee Bratlie

Ordfører Monica Vee Bratlie - Hurum kommune 2011-2015
Tlf:  (+47) 32 79 71 00
Sentralbord: 32 79 71 00
Mobil: 970 42 560
E-post: postmottak@hurum.kommune.no

Varaordfører

Else Marie Rødby (SP)
Mob. 908 27 497
E-post else.marie.rodby@politiker.hurum.kommune.no