'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hurum ungdomsråd

Hurum ungdomsråd er et politisk medvirkningsorgan som representerer ungdom. Rådet fungerer som et bindeledd mellom de unge i Hurum og folkevalgte, og som dermed også sørger for å gi de unge en stemme i lokalpolitikken og en mulighet til å være med på å påvirke hva som skjer i kommunen.

Ungdomsrådet skal bidra til at behovene, ønskene, meningene og tankene til den yngre generasjonen blir hørt. Ungdomsrådet skal gi ungdommen muligheten til å ta opp egne saker og komme med innspill til saker som kommunen ønsker ungdommens mening om, f.eks. saker om miljø, kultur, samferdsel og ikke minst kommunesammenslåing.

Hurum Ungdomsråd ble etablert våren 2017.

Medlemmer

Benjamin Solheim (leder)
Nicolai Bjørn Stokker
Tarjei Elias Storholt
Neda Schulz
Mara Evangelista
Mehdi Husseini (nestleder)
Anette Aarstad Sæther

 

Møtedatoer 2019

14.01 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus     Referat

11.02 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus     Referat

13.03 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus     Referat

24.04 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus     Referat    

22.05 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus    

12.06 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus   

 

Møtedatoer 2018

08.01 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus

05.02 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus     Referat

05.03 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus     Referat

16.04 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus     Referat

07.05 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus     Referat

04.06 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus     Referat

17.09 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus     Referat

22.10 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus     Referat    

12.11 kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus     Referat   

10.12. kl. 17.00-kl. 18.30 Hurum rådhus    Referat

 

Kontaktinformasjon

Benjamin Solheim, benjaminsolheim@hotmail.no

Thea Vibe Zandjani (sekretær for ungdomsrådet), tlf.: 941 38 830,
e-post: thea.vibe.zandjani@hurum.kommune.no