'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hurum i fremtiden - kommunereform

Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Kommunestyret gikk inn for sammenslåing

Kommunestyret vedtok 21.06.2016 med 21 mot 8 stemmer å søke om sammenslåing med Asker og Røyken kommuner.

Les mer

Vedtak i kommunestyret 21.06.2016

Søknad til Fylkesmannen i Buskerud om å slå seg sammen med Asker og Røyken

 

Her kan du se opptak av debatten i kommunestyret.

 

Hurums tre alternativer

Hurum kommune har tre alternativer i kommunereformen. Her finner du grunnlagsdokumenter for de tre alternativene:

1) Hurum alene

2) Vestfjordalternativet: Hurum, Røyken, Asker - intensjonsavtale

3) Fjordbyalternativet: Hurum, Drammen, Svelvik og evt Nedre Eiker, Øvre Eiker og Sande kommune - utkast til intensjonsavtale

 

Har du spørsmål eller innspill? Send epost til postmottak@hurum.kommune.no

 

Folkeavstemning

Hurum kommunestyre avgjorde 23.02.16 at det skulle avholdes en rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing i Hurum 9. mai 2016. Alle som fyller 16 år innen utgangen av 2016 hadde stemmerett ved folkeavstemningen.

Innbyggerne ble bedt om å svare på spørsmål: «Skal Hurum kommune slå seg sammen med andre kommuner?» og «Om Hurum kommune skal slå seg sammen med andre kommuner, hvilken retning ønsker du at vi skal gå?». Huringene kunne krysse av for ett av alternativene: Vestfjorden (Hurum, Røyken og Asker), Fjordbyen (Hurum, Drammen, Svelvik m.fl.) og Vet ikke.

Resultatet ble et klart ja til kommunesammenslåing, med et stort flertall for alternativet Vestfjorden.


Les mer om hvordan stemmene fordelte seg
Protokoll

 

Stemmeseddel folkeavstemningen

Arrangementer

Informasjonsmøter

Folkemøter

  • 07.04 kl 18.30: Folkemøte om kommunereformen - Varden, Kana
  • 13.04 kl 18.30: Folkemøte om kommunereformen - Tofte samfunnshus
  • 14.04 kl 18.30: Folkemøte om kommunereformen - Hurum rådhus

 

Her kan du se opptak av møtet i Hurum rådhus.

Utredninger om alternativ kommunestruktur

Kart over aktuelle kommunerDen bredt anlagte utredningen: Asker, Bærum. Røyken, Hurum, Lier og Hole kommuner - konsekvenser og muligheter ved alternativ kommunestruktur ble mandag 5. oktober 2015 presentert for ordførerne i de seks kommunene.

Utredningen, som er utført av Agenda Kaupang, inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget i den politiske saken som de folkevalgte i de respektive kommunene skal behandle. Funnene i innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i mai er tatt med i analysene.

Les utredningen fra Agenda Kaupang her

Deloitte og Telemarksforsking har på oppdrag fra Asker, Røyken og Hurum kommuner utredet spørsmålet om kommunesammenslåing for disse tre kommunene.

Les utredningen fra Deloitte og Telemarksforskning her

 

Grunnlagsdokumenter

Husstandsbrosjyre mars 2016

Husstandsbrosjyre april 2016

Kommunene Hurum, Røyken, Asker og Bærum har utarbeidet temanotater innenfor ulike tema i kommunestrukturspørsmålet.

Lokal identitet og demokrati
Næringsliv og næringsutvikling
Areal, transport og miljø
Nye oppgaver og forholdet til stat og folkevalgte regioner
Samfunnsmessige vurderinger
Virksomhetsøkonomiske konsekvenser

Innbyggerundersøkelse

Våren 2015 fikk Hurum kommune, i samarbeid med kommunene Asker, Bærum, Hole, Lier og Røyken, gjennomført en innbyggerundersøkelse om kommunereformen.

Les mer om innbyggerundersøkelsen

Forskning

Det er forsket mye på konsekvensene av kommunesammenslåing.


Les mer om forskning på kommunesammenslåing