'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Skjema

 

Forhåndskonferanse:

Anmodning om forhåndskonferanse.

Nabovarsling:

5154-Nabovarsel

5155-Opplysninger gitt i nabovarsel

5156-Kvittering for nabovarsel

Dispensasjon:

Søknad om dispensasjon

Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrense. Søknader som skal sendes til Statens vegvesen.

Deling og arealoverføring:

Skjema for deling av eiendom

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (for opprettelse av nye eiendommer)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (for grensejustering og kartlegging av eksisterende grenser).

Erklæring om arealoverføring

Søknad om tillatelse til tiltak:

5153-Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett:

Søknadsskjema for mindre byggeprosjekter på boligeiendom

Ferdigstillelse:

5169-Søknad om midlertidig brukstillatelse

5167-Søknad om ferdigattest

Andre skjema:

Dibk. - Skjemaer og blanketter

Avstandserklæringsskjema.

Erklæring om rettighet i fast eiendom.