'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vedlikehold

Vedlikehold som ikke medfører endringer av byggets utseende, er som regel ikke søknadspliktig. Imidlertid gjelder dette ikke bevaringsverdige bygg og byggverk i strandsonen. Dette er som regel søknadspliktig. Er du i tvil, ta kontakt med kommunen.