'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Informasjon om kommunesammenslåingen

Stengt på grunn kommunesammenslåing:
På grunn av kommunesammenslåingen vil plan og bygg i Hurum flytte til nye lokaler i Asker den 30. og 31. oktober. Vi vil derfor holde stengt disse to dagene.

Jeg ønsker kontakt med kommunen. Hvem skal jeg kontakte?
Alle henvendelse, både skriftlige og på telefon, rettes til Hurum kommune ut året.

Jeg ønsker å søke om forhåndskonferanse / avtale et møte.
Fra og med 01.11.2019 kan du velge om du vil ha forhåndskonferanser/møter i våre nye lokaler i Asker eller i Hurum rådhus. Du får valget når vi kontakter deg for å avtale tid for møte.

Jeg har sendt inn en søknad før nyåret, men søknaden har ikke blitt behandlet av Hurum kommune før nyåret. Må jeg sende søknaden inn på nytt til "nye" Asker?
Nei. Alle saker som ikke blir ferdigbehandlet i løpet av 2019 vil automatisk bli overført til "nye" Asker.

Får jeg beholde saksbehandleren min?
De fleste saksbehandlerne fra Asker, Hurum og Røyken vil fortsette som saksbehandlere i "nye" Asker. Dermed vil du i utgangspunktet beholde samme saksbehandler i "nye" Asker, men vi forbeholder oss retten til å omfordele byggesaker ut fra tilgjengelig kapasitet.