'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Utegulv, Terrasse, Veranda, balkong, Altan

Utegulv (platting)

Opparbeidet del av utearealer som ligger direkte på bakken eller lavt over terreng. Utegulv kan være av for eksempel stein, tre eller betong.

Terrasse

Planert avsats for uteopphold med direkte atkomst fra både terreng og huset, ikke overbygd. Kan være av ulikt materiale.  (Takterrasse: Uteoppholdsareal på et flatt tak)

Veranda

Et ytre oppholdsrom innebygget eller som tilbygg i en bygning med en eller flere yttervegger fjernet , eller erstattet av glassvegger (glassveranda). 

Balkong

Oppholdsplass på husfasade, utkraget fra vegg, opphengt eller understøttet, omgitt av rekkverk.

Altan

Uteoppholdsplass på tak. Oftest på et tilbygg som er lavere enn resten av bygning.

 

Unnatt søknad

  • Platting, terrasse eller utegulv  uten rekkverk med høyde under 0,5 m i områder med arealformål byggeområde. Her gjelder ingen avstandsbestemmelser.
  • Balkong, veranda og lignende, eller åpent overbygget inngangsparti inntil 15 m2. Kan ikke inneholde rom for varig opphold og må ha avstand fra nabogrensen på minimum 4 meter
  • Frittliggende terrassekonstruksjon

Tiltaket må være i tråd med gjeldene bygningslov og arealplaner

Søknadsplikt

Alle disse konstruksjonene er i utgangspunktet søknadspliktige jf plan- og bygningslovens § 20-2. Du kan søke på egen hånd dersom tiltaket...

  • er mindre enn 50 m² bebygd areal
  • holder seg innenfor reguleringsbestemmelsene for din eiendom

Hvis tiltaket ligger nærmere nabogrense enn 4 meter må det foreligge avstandserklæring fra aktuell nabo, eller det kan søkes om dispensasjon fra avstandskravet.

Hvor stort kan du bygge?

Les mer om hvor stort du kan bygge her.