'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilbygg - påbygg

Tilbygg med ansvarsrett

Endring av eksisterende bygning som f. eks. tilbygg over 50 m² og påbygg (f.eks. oppføring av arker, ny 2. etasje) er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven plan- og bygningslovens § 20-1 a. Tilbygget må ikke inneholde ny boenhet.

Tilbygg uten ansvarsrett

Tilbygg som ikke overskrider 50  m² bebygd areal og bruksareal er tiltak som krever søknad og tillatelse, men som kan forestas av tiltakshaver jf plan- og bygningslovens § 20-2.Dersom tilbygget er større enn 50 m2 eller at tilbygget skal benyttes til selvstendig boenhet, må det forestas av en ansvarlig søker.

Slik søker du

Unnatt søknad

Tilbygg på inntil 15  m², feks. balkong, veranda og liknende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod. Tiltaket må ligge 4 m fra nabogrensen.

Tiltaket må likevel være i tråd med gjeldene bygningslov og arealplaner

Så stort kan du bygge

Les mer om hvor stort du kan bygge her.