'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Støttemur

Du trenger ikke søke om å sette opp en støttemur dersom den er:

  • inntil 1,0 meter i høyde
  • minst 1,0 meter fra nabogrensen

eller

  • inntil 1,5 meter i høyde
  • minst 4,0 meter fra nabogrensen

Støttemuren/forstøtningsmuren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei, det vil si i forbindelse med avkjørsler fra vei, gårdsplass og gang- og sykkestier.

Muren skal heller ikke være til skade eller ulempe for naboeiendommene og omgivelser ved at den for eksempel er med å bidra til vannsig, ras eller utglidning.

I utformingen og plasseringen bør du ta estetiske hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker, også blir en tiltalende del av eiendommen. Vær oppmersom på at unntatt søknadsplikt ikke gjelder for tiltak som krever dispensasjon.

 

Dersom støttemuren ikke fyller ovennevnte krav, må du søke kommunen om tillatelse.