'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Pipe (Røykkanal og skorstein)

Søknadsplikt

Både oppføring og reparasjon av pipe og skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav f, "bygningstekniske installasjoner".

Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jf byggesaksforskriftens kap. 5). Søknaden må gjøres av et ansvarlig firma skal godkjennes av kommunen.

Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Dersom skorsteinen/pipen inngår som en del av arbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-2 (uten ansvar og kontroll), må selve arbeidet med skorsteinen likevel utføres av et ansvarlig firma som skal godkjennes av kommunen.

Nyttige lenker

Søknad med ansvarsrett

TEK17, §15-3. Røykkanal og skorstein