'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Bygninger i landbruket

Dette kan du søke om selv

  • oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m2 bruksareal
  • tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal.

Alle tiltak i landbruket krever høring hos landbrukskontoret.

Les mer om søknad uten ansvarsrett

Dette må et foretak søke om for deg

Større driftsbygninger kan du ikke søke om selv. De skal behandles som "søknad med ansvarsrett" etter pbl § 20-1. Det samme gjelder bygninger for fabrikkmessig produksjon og salg.

Les mer om søknad med ansvarsrett

Temaveileder for driftsbygninger i landbruket (.pdf) 

Alle tiltak i landbruket krever høring hos landbrukskontoret.