'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ildsted

Ikke søknadspliktig

Du trenger ikke søke om nytt ildsted dersom det er sikret en kvalifisert kontroll. Det er særlig viktig at ildstedet utføres riktig, for feil kan gi alvorlige konsekvenser.

For mer informasjon se Direktoratet for byggkvalitet, Fagmann.no, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kontroll

Kontroll kan utføres av følgende kontrollører:

  • foretak som har relevant sentral godkjenning (f.eks. murere) og person ansatt med kontrolloppgaven i slikt foretak
  • foretak som tilfredsstiller vilkårene for relevant ansvarsrett (f.eks. murere) og person ansatt med kontrolloppgaven i slikt foretak
  • kommunalt feiervesen

Skjema for bestilling av kontroll av ildsted finner du her.

Hva er et ildsted?

Ildsted omfatter bl.a.:

  • ovner for vedfyring eller annet fastbrensel
  • peis
  • peisinnsats
  • parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle
  • kombinerte ved- og parafinbrennere
  • åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming
  • murte ildsteder

Pipe - Skorstein

Unntak for søknadsplikt gjelder ikke for pipe. Se mer informasjon om pipe her.