'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Gjerde-levegg

Unntatt fra søknad

Du behøver som regel ikke å sende søknad når:

  • maksimal høyde er mindre enn 1,8 meter
  • lengden er kortere enn 10 meter og
  • leveggen blir plassert minst 1 meter fra nabogrensen.

Du må likevel sjekke om tiltaket er avhengig av dispensasjon. Se arealplan for din eiendom her.

Les mer om tiltak unntatt søknadsbehandling

Søknadspliktig

Tilfredsstiller ikke leveggen kravene over, må du sende søknad uten ansvarsrett.
Skal leveggen plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, bør du få samtykke fra nabo om dette.