'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Gjerde-innhegning

Unntatt fra søknad

Du kan som regel fritt sette opp innhegning, altså enkle, lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette.  Du må likevel sjekke om tiltaket er avhengig av dispensasjon. Se arealplan for din eiendom her..

  • Innhegningen kan maksimalt være 1,5 m høy
  • Innhegningen må ikke hindre frisikten langs veien fra innkjørsel til gårdsplass, gangsti eller lignende. Tillatt høyde i frisiktsone er 0,5 m over vegbanen.

Les mer om tiltak unntatt søknadsbehandling

Søknadspliktig

Tette, tyngre gjerder, f.eks. skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm, vil være konstruksjoner som krever tillatelse. Her må du også søke med hjelp av et firma. Vær oppmerksom på at planbestemmelser kan ha regler om innhegning som går foran reglene i byggesaksforskriften § 4-1.

Oppføring av gjerde/innhegning over 1,5 meter og gjerde/ innhegning mot veg som hindrer frisikt (vanligvis tett konstruksjon over 0,5 meter).

Nyttige lenker

Grannelova

Gjerdelova