'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Fasadeendring

Hvis du skal endre fasaden på en bygning er det flere forhold som avgjør hvordan tiltaket skal varsles før en kan sette i gang. Dette vil være forhold som eiendommens planstatus, boligens alder og tidstype.

Ta gjerne kontakt med oss, slik at vi kan avklare forholdene rundt ditt tiltak. E-post til Byggesakskontoret, postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

Unntatt fra søknad

ved utskifting av vinduer og dører til nye av lik størrelse

Søknad nødvendig

ved fasadeendring på verneverdige hus

Generell fremgangsmåte for byggesøknader