'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Biloppstillingsplass

Unntatt fra søknad

Følgende tiltak er unntatt søknad:

  • intern vei på tomt
  • biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep

Vær oppmerksom på at unntatt søknadsplikt ikke gjelder for tiltak som krever dispensasjon

Les mer om unntak fra søknad her.

Søknad med ansvar

Følgende tiltak krever søknad med ansvar:

  • Andre veier
  • Større plasser
  • Plasser der det er nødvendig med større terrenginngrep

Les mer om søknad med ansvar her.