'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Bad, vaskerom og våtrom

Unntak fra søknadsplikt

Våtrom er kun unntatt fra søknadsplikt når det er installering, endring eller reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle. Nærmere beskrivelse av dette er gitt i veiledning til SAK10 § 4-1 bokstav d nr. 3.

Tilbygg med våtrom er søknadspliktig.

Les mer om tiltak unntatt søknadsbehandling

Søknad med ansvar

Dersom arbeidene bryter skille mot annen bruksenhet (brannskille, lydskille) må det sendes inn søknad.

Bygging av våtrom i nybygg følger søknadsplikten for nybygg og inngår i søknadsplikten med krav om ansvarlige foretak for nybygget. Våtrom i nytt tilbygg over 50 m2 følger også søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak.

Det kan evt. søkes om personlig ansvarsrett som selvbygger. Les mer om dette her.

Ansvar/skader

Når byggearbeider i våtrom ikke alltid lenger er søknadspliktige, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene. Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig overfor bygningsmyndighetene i kommunen.

I boligblokker kan det være nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om arbeidene vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter branncelle), for eksempel ved skifte av sluk. Vi anbefaler generelt at man alltid benytter kvalifiserte fagfolk ved rehabilitering av bad.

De alvorligste skadene i våtrom skyldes lekkasjer fra innstøpte rør og fuktskader fra utettheter i vegger og gulv. Disse skadene er ikke alltid synlige. Ved ombygging må årsaken til fuktskadene elimineres og alt fuktskadet materiale fjernes.

Eldre bad ble ikke laget for å tåle så store påkjenninger som bad utsettes for i dag, verken med hensyn til fuktbestandighet, vanntetthet eller ventilasjon. Å fjerne badekar og dusje rett på gulvet, fører ofte til lekkasjer. Dette må man ta hensyn til ved ombygging av eksisterende bad.