'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Forhåndskonferanse

 

Forhåndskonferanse i byggesaker

For spørsmål om innsendelse av søknad og dokumentasjonskrav, kan det være vel så raskt å se på våre veiledninger om krav til ulike tiltak eller byggesøknad.

For noe større eller omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg, og krever forberedelser fra deg. Formålet med møtet er å avklare innholdet i kommunale planer og andre krav som er relevante for byggeplanene.

Typiske spørsmål kan være:

  • Uklare reguleringsbestemmelser
  • Behov for dispensasjon
  • Krav om ansvarlige foretak
  • Krav om uavhengig kontroll
  • Uttalelse fra andre myndigheter

Bestille forhåndskonferanse

Du finner skjema her.

Forhåndskonferanse er ikke ordinær saksbehandling

Forhåndskonferansen må ikke forveksles med saksbehandling. Det vil ikke bli tatt beslutninger som er bindende for saken videre. Kommunen kan eksempelvis ikke ta en beslutning på om dispensasjon kan gis, bare gi opplysning om eventuelle dispensasjoner som er nødvendig for det aktuelle tiltaket og hvilke regler som gjelder for dispensasjon.

Referat

Det skal føres et kort referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal dokumentere de forutsetninger som er lagt til grunn i møtet og danner grunnlag for videre behandling i saken. Vanligvis skal referatet godkjennes av begge parter og signeres i møtet, men vil noen ganger bli sendt i posten hvis det er forhold som må avklares etter møtet.