'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Naturforvaltningsnemnda

I Hurum er det administrasjonen (landbrukskontoret) som avgjør mindre saker på delegasjon (i henhold til delegasjonsreglementet), mens større og prinsipielle saker skal til politisk behandling. Landbrukskontoret skriver saksutredningen med vedtaksforslag. Sekretær er Gry Løberg.

Natur- og landbruksnemda består av sju politisk oppnevnte medlemmer og avgjør de fleste landbrukssakene i Hurum. Sekretæren representerer administrasjonen. Det holdes fem møter årlig på rådhuset i Sætre.

Dersom et vedtak blir påklagd skal natur- og landbruksnemnda se på saken på nytt. Hvis de opprettholder sitt tidligere vedtak blir saken behandlet av klagenemnda i kommunen før den eventuelt blir sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det er fylkesmannen som er klageinnstans i landbrukssakene.

Medlemmer i natur- og landbruksnemda i Hurum er:

Hans Harald Wennersgård, Sp - Leder
Line Johansen, H - Nestleder
Per Otto Andersen, H - Medlem
Ellen Styff, FrP - Medlem
Ørnulf Jahren, Ap - Medlem
Frida Vesseltun, Ap - Medlem
Thomas Kolding, MDG - Medlem
Jakob Volent, Sp - Vara
Heidi Sorknes, H - Vara
Einar Brenna, H - Vara
Per Løvolf, FrP - Vara
Andreas Brosø, Ap - Vara
Lise Bergum, Ap - Vara
Odd Ivar Myhre, AV - Vara