'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Melding om skadet eller dødt vilt

Ettersøks- og fallviltgruppen i Hurum
Vakttelefon: 94 05 70 46

Arnfinn Nilsen (leder) - tlf.: 96 04 15 16
Lars Sæthre - tlf.: 91 12 41 69
Robin Vang - tlf.: 92 45 60 18
Linda Mathiesen - tlf.: 948 73 993
Rune Nilsen - tlf.: 908 89 459

Med fallvilt menes vilt som påtreffes dødt, vilt som blir skadet på en slik måte at det utifra dyrevernhensyn må avlives og vilt som felles som skadedyr. Skader i forbindelse med påkjørsler i trafikken er den største årsaken til fallvilt. Det er svært viktig at det meldes ifra umiddelbart etter viltpåkjørsler, og likeså viktig at det oppgis en god stedsangivelse til ettersøksekvipasjene for å spare et skadet dyr for unødige lidelser.

Ved påkjørsel hvor viltet forblir på skadestedet er det viktig å la dyret få ro. Menneskers tilstedeværelse vil stresse det skadede dyret unødig, og det er viktig at man i slike situasjoner holder god avstand inntil ettersøksgruppa er på plass.

Hvis man, etter å ha fått kontakt med ettersøksgruppa, velger å forlate stedet før personell er på plass, er det viktig at stedet merkes godt.

Om døde dyr

Finner man døde dyr, f.eks. grevlinger og rådyr langs vei, er det ikke ettersøksgruppenes oppgave å rydde opp dette. Hvis veien er kommunal, kontaktes kommunens driftsavdeling. Ved funn av døde dyr langs riks- og fylkesveier, tar man kontakt med Statens vegvesen (tlf.: 02030).

Om forsikring

Viltpåkjørsler fører ofte til skader på kjøretøyet. Dette dekkes gjerne over kaskoforsikringen, men forsikringsselskapet vil normalt kreve en bekreftelse fra kommunen på at kjøretøyet har vært innblandet i en slik kollisjon før utbetaling. En slik bekreftelse kan fås av ettersøksekvipasjen på stedet eller ved å ta kontakt med landbrukskontoret.