'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Konsesjon

Konsesjon på eiendom

Hvis du kjøper, overtar, arver eller får en konsesjonspliktig eiendom må du søke om konsesjon.

Du trenger også konsesjon om du skal forpakte eiendom lengre enn ti år og skal søke om utsettelse på boplikt.

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom. Det kan være boplikt på landbrukseiendommer, og på andre eiendommer. Les mer hos landbruksdirektoratet.

Driveplikt

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Les mer hos landbruksdirektoratet.

Jordleiepriser

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål. Her finner du statistikken.

Odel

Odelsloven har regler om odelsretten og åsetesretten. Les mer hos landbruksdirektoratet.

Omdispoering og deling

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Les mer hos landbruksdirektoratet.

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke oppareal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. Les mer hos landbruksdirektoratet.