'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Slik bruker du kartene

Situasjonsplan

I de fleste byggesaker er det krav om at du sender inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart.

Du må ha et situasjonskart. Dette danner grunnlag for situasjonsplanen for tiltaket som skal følge byggesaken.

Kartet skriver du selv ut via kommunens kartportal for situasjonskart.

For hjelp på web trykk her.

Fra kartsiden kan du skrive ut situasjonskart:

Situasjonskart som viser veier, bygninger, eiendomsgrenser, høydekurver og eventuelt ledninger. Bytt bakgrunnskart til «ingen bakgrunnskart». Under Meny – kartutvalg huker du av for høydekurver og eventuelt ledninger.

Utskrift: Klikk på utskriftsikonet og velg «Vis avanserte utskriftsfunksjoner» Her kan du legge inn tittel på kartet, arkstørrelse, målestokk (normalt 1:500 eller 1:1000 for store tiltak) og rutenett. Velg «høy» kvalitet og filformat PDF. Trykk på «skriv ut». Når dokumentet er ferdig generert klikker du på «Åpne dokument»

Når situasjonskartet skal skrives ut på papir - sjekk riktig målestokk:

PDF'en må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset".

Situasjonsplanen (situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn) skal tydelig og nøyaktig vise:

  • ønsket tiltak markert med farge
  • utvendige mål på tiltaket
  • avstand til nabogrense
  • avstand annen bebyggelse
  • avstand midt vei
  • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute og byggets møneretning

Kartgrunnlaget skal være maksimalt ett år gammelt.

Begrepsforklaringer:

Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider.

Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.

Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn