'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kart

Kommunes webkart fungerer for tiden ikke på Chrome eller Edge. Dersom dette skaper problemer for deg, anbefaler vi at du velger Kommunekart som fungerer like bra på PC som på mobil.

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.


Hurum kommune webkart

Slik bruker du kartene

Slik finner du arealplan for din eiendom