'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Slik finner du arealplan for din eiendom

Finn arealplan for din eiendom

Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
Du kan finne ut om en eiendom er regulert eller ikke i kommunens kartløsning. Velg reguleringsplaner under kartlag i menyen nederst på kartet. Vedtatte regulerings- eller bebyggelsesplaner vises med svart omriss eller som fullstendig plan og kan hentes opp på følgende tre måter:

  • Zoom inn ønsket område ved hjelp av zoomfunksjonen i menyen nederst på kartet.
  • Bruk søkefunksjonen øverst i kartet, der det kan søkes på plannavn, plannummer, gate/adresse, gnr/bnr, eller stedsnavn.
  • Klikke på planomrisset eller planen direkte i kartet.

Ved å klikke inne i planomrisset eller planen, kommer det opp en informasjonsboks hvor man kan velge planområde eller formålsområde. Under planområdet er det link videre til webplan/planregister. Her finner man tilhørende plandokumenter samt plankart i pdf. Klikker man på formålsområde får man opp informasjon om reguleringsformålet på det punktet man klikket i planen.

Områder uten reguleringsplan og kommuneplanens arealdel
Der kartet ikke viser regulerings- og bebyggelsesplaner er det kommuneplanens arealdel som gjelder. Denne kan vises ved å velge kommuneplan under kartlag i menyen nederst på kartet. Ved å klikke i kommuneplanen får man opp en tilsvarende informasjonsboks som for reguleringsplaner.

Digitaliserte plankart
Digitaliserte plankart av eldre analoge (papir) plankart kan være forenklet og standardisert i forhold til opprinnelig vedtatt plankart. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å sammenholde digitalt plankart med opprinnelig vedtatt plankart, for avklaring av plankartets juridiske innhold. Opprinnelig vedtatt plankart i pdf finner man i kommunens webplan/planregister.