'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Slå sammen eiendommer

Slå sammen eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Slik søker du om sammenslåing:

Legg ved:

  • Situasjonskart over de eiendommer saken gjelder
  • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
  • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal. Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Eiendommer som skal slåes sammen må ha samme eier.

Gebyr

Sammenslåing av eiendommer er gebyrfritt både hos kommunen og hos tinglysningen. Etter at sammenslåingen er tinglyst utstedes det et matrikkelbrev for den bestående eiendommen.