'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Seksjonering

Seksjonering/reseksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Seksjonering og deling av eiendommen

Dersom eiendommen kan deles kan det være fordelaktig å dele i egne gnr./bnr. På denne måten unngår man en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Du må da søke om å dele eiendommen i stedet for.

Seksjonering av søknadspliktige byggetiltak

Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.

Hvordan søker jeg om seksjonering?

Send søknadsskjema  til kommunen. (Alle dokumenter skal leveres i 3 eksemplarer).

 

Vedlegg:

Situasjonskart (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)

Plantegninger og vedtekter

Dersom det ønskes endring for en seksjonert eiendom må det søkes om reseksjonering.

Dersom det skal opprettes særskilte utearealer for seksjonene må det rekvireres oppmålingsforretning etter matrikkelsloven

Gebyr

For behandling av søknader om seksjonering/reseksjonering skal det betales:

5 ganger rettsgebyrer når behandlingen krever befaring på stedet,

3 rettsgebyrer når søknaden kan behandles uten befaring.

Rettsgebyret er for tiden fastsatt til kr. 1.130.

I tillegg kommer tinglysningsgebyr på kr. 525.

Gebyret for behandling av søknader om seksjonering/reseksjonering, inklusiv tinglysningsgebyr blir:

kr. 6.175 når befaringen foretas,

kr. 3.915 når befaringen er unødvendig.

Gebyr for seksjonering av uteareal: se gebyrregulativ for oppmålingsarbeider