'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kartlegging av grense

Klarlegging av eksisterende grense

Dersom det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Rekvisisjon for oppmålingsforretning

(klarlegging av eksisterende grense som ikke er koordinatmålt) .

Dersom grensermerket for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Rekvisisjon for oppmålingsforretning

(klarlegging av grense som er koordinatmålt)

Slik får du klarlagt grense

  • Send rekvisisjon til kommunen.
  • Legg ved situasjonskart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt

Gebyr

Gebyr for klarlegging av grense som ikke er koordinatmålt og klarlegging av grense som er koordinatmålt:

Gebyrregulativ