'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Grensejustering

Grensejustering

Grensejustering er justering av en eksisterende grense mellom to naboeiendommer.

Nødvendige søknadsskjema finner du her. Bruk skjema "Rekvisisjon av oppmålingsforretning" beregnet for grensejustering.

Husk at alle eiere/festere av involverte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

Legg ved situasjonskart som viser ønsket justering av grensen.

Viktige begrensninger

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent av den minste eiendommen, men maksimalt 500 m2. Maksimumsarealet beregnes ut fra minste berørte eiendom.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Gebyr

Gebyr for oppmålingsarbeider