'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Deling av eiendom

Søk om deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut ny tomt), eller dele fra tilleggsareal til nabotomt (arealoverføring), må du søke om fradeling til ny grunneiendom eller tilleggsareal. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Ved arealoverføring går tilleggsarealet direkte fra avgivereiendom til mottakereiendom.

Opprettelse av ny grunneiendom eller arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

  • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring.

For at kommunen skal kunne godkjenne tiltak på din eiendom, må tiltaket være i henhold til plan og bygningsloven og reguleringsbestemmelsene for kommunen.

Dersom ønsket tiltak kommer i strid med ett av disse regelverkene, kan du søke om dispensasjon.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

Bestill naboliste fra kommunen og send ut nabovarsel.

Nødvendige skjemaer for deling og arealoverføring finner du her.

Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.

Etter at du har fått tillatelse til deling eller arealoverføring må du rekvirere oppmåling. Send søknadsskjema rekvisasjon av oppmåling

Vedlegg:

Situasjonskart som viser ønsket grense.

Nabovarselskjema.

Gebyr

 Se kommunens gebyrregulativ.