'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Arealoverføring

Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom naboeiendommer, uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

Delingstillatelse av arealoverføringen.Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret. Kriteriene for arealoverføring er de samme som for en ordinær deling av eiendom.

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun søknad om arealoverføring behøver nabovarsel.

For at kommunen skal kunne godkjenne tiltak på din eiendom, må tiltaket være i henhold til plan og bygningsloven og reguleringsbestemmelsene for kommunen.

Dersom ønsket tiltak kommer i strid med ett av disse regelverkene, kan du søke om dispensasjon.

Slik søker du om arealoverføring

Bestill naboliste fra kommunen.

Send ut nabovarsel (.pdf)

Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.

Send søknadsskjema. Nødvendige skjemaer for deling og arealoverføring finner du her.

Etter at du har fått tillatelse til deling eller arealoverføring må du rekvirere oppmåling. Send søknadsskjema rekvisisjon av oppmåling og erklæring om arealoverføring (må sendes som papiroriginal).

 

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

Vedlegg:

Situasjonskart som viser ønsket grense

Nabovarsel :Gjenpart m/kvittering

Kvittering for nabovarsel

Gebyr

Gebyr oppmålingsarbeid