Hva kan vi hjelpe deg med?

Skjema

 

Forhåndskonferanse:

Anmodning om forhåndskonferanse.

Nabovarsling:

5154-Nabovarsel

5155-Opplysninger gitt i nabovarsel

5156-Kvittering for nabovarsel

Dispensasjon:

Søknad om dispensasjon

Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrense. Søknader som skal sendes til Statens vegvesen.

Deling og arealoverføring:

Skjema for deling av eiendom

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Erklæring om arealoverføring

Søknad om tillatelse til tiltak:

5153-Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsett:

Ferdigstillelse:

5169-Søknad om midlertidig brukstillatelse

5167-Søknad om ferdigattest

Andre skjema:

Dibk. - Skjemar og blanketter

Avstandserklæringsskjema.

Erklæring om rettighet i fast eiendom.