'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Skoleskyss

Rett til skoleskyss

Følgende har rett på skoleskydd:

  • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole.
  • Elever i 2. - 10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole.

I tillegg kan det søkes om fri skoleskyss for elever med særlig farlig skolevei, eller dersom det foreligger medisinske grunner.

Søknad sendes Hurum kommune, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre. 

Søknad om skoleskyss på medisinsk grunnlag vedlegges legeerklæring.

Skoleskyss ved delt omsorg 

Dersom eleven skal benytte skoleskyss til 2 adresser, må dette være planmessig. Gyldig reisestrekninger og reisedager (enten ukedager eller antall dager)må påføres busskortet.