'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Skolene i Hurum

Barneskoler

Barneskolene med kontaktinformasjon
Sætre skole                 Søndre Sætrevei 1, 3475 Sætre     32 27 83 30
Tofte skole  Skoledalen 7, 3482 Tofte  32 27 84 10
Folkestad skole Folkestadveien 4,  3483 Kana   32 27 81 30
     

Ungdomsskoler

 Ungdomskolene med kontaktinformasjon
Sætre Ungdomsskole Stikkvannsveien 4, 3475 Sætre      32 27 81 70
Tofte Ungdomsskole Skoledalen 89, 3482 Tofte 32 27 80 30

Privatskoler

 Privatskoler med kontaktinformasjon
Steinerskolen i Hurum Åshemveien 10, 3490 Klokkarstua 32 79 21 90

        .         

Skoleruta for Hurumskolene