'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Skolefritidsordning - SFO

Skolefritidsordning

Påmelding til SFO

Søknadsfrist for hovedopptak til SFO er 1.april. Du kan søke SFO plass gjennom hele året

Det nye kommunestyret kan vedta nye betalingsbestemmelser, betalingssatser og åpningstider fra 1. januar 2020 ved overgangen til nye Asker kommune.

Skjema for påmelding til SFO

SFO tilbyr 5 dager, 4 dager og 3 dagers plass. Dersom du bare har behov for SFO om morgenen velger du frokostplass.

Frokostplass er 5 dager i uken fra kl. 07.00 til skolestart.

Om SFO

SFO er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid for barn på 1.–4. årstrinn. Du kan også søke om plass for barn på 5.–7. årstrinn som har dokumentert særlige behov.

Alle kommunens barneskoler har skolefritidsordning (SFO). Kontakt den enkelte skole for å få mer informasjon.

SFO er en integrert del av skolens virksomhet. Innholdet og virksomheten skal gi barn trygghet og gode aktivitetsmuligheter, med vekt på lek, barnas egen kultur og sosialisering. Barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal være utgangspunktet.

Åpningstider

Ordinær daglig åpningstid: kl. 07.00—17.00  avbrutt av skoledagen.

SFO har stengt:

  • fire uker i juli
  • jula (fra og med 23. desember til og med første virkedag etter nyttår)
  • påskeuka
  • SFO holder også stengt en dag før oppstart av skoleåret.

Prise

Betalingssatser SFO
   Priser gjeldende fra 01.08.2019  
5 dagers plass kr. 3130,-  
4 dagers plass kr. 2503,-  
3 dagers plass kr. 1878,-  
Frokostplass (5 dager) kr. 1473,-  
Dagplass kr. 284,-  

Vedtekter