'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Permisjon fra undervisning

Elever har mulighet til å søke om permisjon fra skolen, jfr. opplæringlovens § 2-11

Søknad om permisjon fra undervisningen sendes den enkelte skole.

Permisjon kan innvilges i inntil to uker i de tilfellene det er forsvarlig.

Elever som tilhører trossamfunn utenfor den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helligdag.

Foreldre/foresatte er ansvarlige for elevens undervising under fraværet, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

Dersom foreldre/foresatte holder barnet lenger borte fra skolen enn den tiden de har fått innvilget gjennom søknad om permisjon, betraktes dette som ulovlig fravær, jfr. opplæringsloven § 2-1 siste avsnitt.