'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Nasjonalt foreldreutvalg for grunnskolen

Foreldreutvalget for grunnskolen – FUG – er et nasjonalt utvalg for og med barn i grunnskolen.


FUG er et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole. FUG driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i grunnskolen og ivaretar foreldrenes interesser i skolesammenheng.

Tjenester fra FUG

  • FUG gir råd og veiledning til foreldre med barn i grunnskolen.
  • FUG er et service- og informasjonsorgan for foreldrekontakter, FAUer og kommunale foreldreutvalg.
  • FUG gir ut magasinet Foreldrekontakten. Det sendes i 7 eks. til alle  landets FAUer.
  • FUG utgir også en rekke publikasjoner og temahefter til bruk for foreldre og ansatte i skolen.

Mer informasjon finnes på FUGs nettsider.