'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Slik kan du bidra

Litt om arbeidet med flyktninger i Hurum

Kommunen har mottatt mange henvendelser fra innbyggere som ønsker å hjelpe flyktningene

Hvordan du som frivillig bidra lokalt?

• Meld deg til Røde kors som flyktningguide. Flyktningene trenger mest av alt kontakt med nordmenn.
Hurum Røde kors v. Unni Smith tlf. 993 80 294
• Ta kontakt med flyktningene, snakk med dem, inviter dem med, inkluder dem. Mange flyktninger har etter to år i Norge aldri vært inne i et norsk hjem!
• Lei ut hybel/leilighet/hus til flyktninger. Alle trenger et sted å bo 
• Ta i mot en innvandrer på språkpraksis i bedriften der du jobber. Alle flyktninger og innvandrere med rett og plikt til norskopplæring trenger å trene sine norskkunnskaper og se og lære hvordan arbeidslivet i Norge fungerer.
• Inkluder flyktningene i lag og foreningsliv. De ønsker å være med men forstår ikke alltid hvordan det er organisert. Vær overbærende og gi folk tid.
• Har du pene ting du kan gi bort som husgeråd, klær, sko, barneutstyr og sportsutstyr vil vi legge ut konkrete behov på Facebook siden: «Hjelp oss å hjelpe» v. flyktningetjenesten i Hurum kommune.
• Har du en bolig som kanskje står tom? som du vil leie ut ta kontakt med Hurum kompetansesenter
tlf. 3227 8300/ boligansvarlig er Ida Aaserød 411 89 807

 

Om bosetting av flyktninger i Hurum:

Flyktningetjenesten i Hurum ved Hurum kompetansesenter bosetter årlig minst 20 flyktninger. Flyktningene i Hurum er ikke asylsøkere. Vi har ikke asylmottak i kommunen. Arbeidet med bosetting av flyktninger har pågått i en årrekke. Arbeidet er godt organisert og regulert av Introduksjonsloven. De som bosettes er flyktninger som har søkt om opphold i Norge og fått bekreftet flyktningstatus med beskyttelsesbehov. Les mer om arbeidet med bosetting og introduksjonsprogram under.
På bakgrunn av krisen i Syria har kommunen vedtatt å ekstrabosette 12 flyktninger i 2015 og 12 i 2016 i tillegg til de 20 kommunen pleier å bosette. Antallet er basert på IMDIs anmodning til kommunen og folketallet i kommunen. Vi i Hurum kan være stolte av at vi bosetter det antall IMDI har anmodet om.

Hurum kompetansesenter har et godt samarbeid med Hurum Røde kors. Røde kors legger ned et stort frivillig arbeid for å hjelpe flyktninger med å føle seg inkludert.

Hurum Røde kors organiserer/arrangerer:

• Kvinnegruppe
• Mannekvelder
• Handleturer til Sverige
• Toppturer
• Lesehjelp i voksenopplæringen
• Flyktningeguider

Har du lyst til å bidra ?

Ta kontakt med Hurum Røde kors v/ Unni Smith på tlf. 993 80 294