'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Slingrebekken barnehage

En kommunal barnehage på Slingrebekken feltet i Sætre.

Slingrebekken barnehage

Om barnehagen 

Slingrebekken barnehage åpnet i 2001, på Slingrebekkfeltet i Sætre. Barnehagen har uteprofil, og dette innebærer at vi er mye ute. Vi har et stort og variert uteområde i nær tilknytning til skog og mark, og områdene utenfor barnehagens inngjerdinger er flittig brukt av alle avdelinger til turer og aktiviteter. Om vinteren har vi preparterte skiløyper rett utenfor porten, og om sommeren har vi flotte skogsstier og veier til fine turområder.

Barnehagen har aldersinndelte grupper. Fem-åringene samles på en avdeling det siste året de går i barnehagen. Femårsgruppa fokuserer på  pedagogiske aktiviteter rettet mot språk og tidlig lese- og skriveopplæring.

Barnehagens årsplan har tema Språk barnehageåret 2017/18, med fokus på mattematikk. Hurum kommune var en av 27 kommuner somble trukket ut av utdanningsdepartementet til å være en språkkommune. Vi har laget en helhetlig plan for barns språk, lese og skriveopplæring fra barnehage og ut ungdomsskole. Barnehagen bruker lesenteret sitt program Språkløyper, samt Snakkepakken, Språkkista og Begrepsutviklingsmodellen i arbeidet med barnas språkutvikling.

Barnehagen samarbeider tett med PPT (Pedagogisk-Psykologisk tjeneste). Logopeden er i barnehagen hver uke, og PPT har faste møter i barnehagen annenhver uke.

Barnehagen har et ressursteam som ledes av en vernepleier. Ressursteamets arbeid er rettet mot barn med rett til spesialpedagogisk hjelp.

Barnenehagen har kjøkkenassistent som lager lunsj fire dager i uken. Alle avdelingene har varm lunsj en dag i uken. Barna får melk til alle måltider, og et fruktmåltid, hver dag.

Besøksadresse

Stampeleina 2.

3475 Sætre

Åpningstider

Mandag - fredag

Kl. 07.00 - kl. 17.00

Virksomhetsleder

Gry Henriksen     

32 27 80 29 / 480 67 370

gry.henriksen@hurum.kommune.no                     

Avdelingene

Tyttebærtua

14 plasser i alderen 1-2 år

Tlf: 32 27 80 22/ 480 556 23 

Smørblomsten

19 plasser i alderen 2-3 år

Tlf: 32 27 80 23/ 480 67 290

Blåveisen

25 plasser i alderen 3-4 år

Tlf: 32 27 80 24/ 480 70 48

Kløveren

26 plasser i alderen 4-5 år

Tlf: 32 27 80 21/ 480 63 132

Foreldrenes arbeidsutvalg

FAU, Foreldrenes arbeidsutvalg, består av to representanter fra hver avdeling. FAU har faste møter med barnehagens leder ca hver 5.uke. FAU er en viktig arena for å skape en god dialog mellom barnehage og hjem.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget er et lovpålagt organ. Utvalget består av et likt antall representanter av ansatte, foreldre og eiere. Eierne i kommunale barnehager er representert av politikere.

Samarbeidsutvalget har som oppgave å være et kontaktskapende, rådgivende og samordnende organ.

Barnehagens eier skal sørge for at viktige saker skal forelegges samarbeidsutvalget. (§ 4, siste avsnitt i Lov om barnehager)

Planer

Årsplan 2018-19.pdf

 

Vedtekter

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Hurum