Hva kan vi hjelpe deg med?

Gulspurven barnehage

En kommunal barnehage som ligger på Røedsfeltet på Filtvet.

Gulspurven barnehage

Om barnehagen

Gulspurven er en liten og intim avdelingsbarnehage som åpnet i 1990 og som har en flott beliggenhet innerst i en blindvei på Filtvet.

Vi har i dag 35 barn og åtte ansatte fordelt på to avdelinger, en småbarnsavdeling for barn mellom 1 og 3 år og en avdeling for barn mellom 3 og 5 år. Gulspurven ligger tett inntil skog og sjø noe som gjør at vi bruker nærområdet vårt aktivt. Barnehagen har også et variert og kupert uteområdet, noe som stimulerer barna til å utvikle gode motoriske ferdigheter.

I Gulspurven barnehage har vi barn og voksne fra ulike kulturer. Disse likhetene og forskjellene ønsker vi å sette fokus på. Man lærer viktigheten av å ta hensyn til og dra nytte av hverandres kunnskaper. Gulspurven barnehage har satt seg som mål at alle barna i barnehagen skal bli inkludert og akseptert for den de er. For oss er det også viktig å sette fokus på vennskap, individualitet og barnas samspill med hverandre og de voksne.

Barnehagen samarbeider tett med PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og har også et ressursteam som retter sitt arbeid mot barn med rett til spesialpedagogisk hjelp.

Hurum kommune er en av 27 kommuner i Norge som er valgt til å være språkkommune av Utdanningsdirektoratet. Målet er å ha helhetlig satsing på språk, lesing og skriving fra barnehage og ut ungdomsskole. Barnehagen bruker lesesenterets program Språkløyper, samt Snakkepakken, Språkkista og Begrepsutviklingsmodellen i arbeidet med barnas språkutvikling.

Besøksadresse

Jordet 1,
Filtvet

Åpningstider

Mandag – fredag 
Kl. 07.00 – kl. 16.30

Fra august 2017 er åpningstiden 07.00 - 17.00

Virksomhetsleder

Kristina Holst Jutila
Tlf.: 32 27 82 71/907 28 583
kristina.holst.jutila@hurum.kommune.no

Avdelingene

Lille måltrost
11 plasser i alderen 1-3 år
Tlf.: 32 27 82 72

Nøtteliten
24 plasser i alderen 3-5 år
Tlf.: 32 27 82 73

Priser

2730,- pr. mnd. Kr. 350,- pr måned i tillegg for mat. Det serveres 4 smøremåltider pr uke, frukt og melk hver dag.