Hva kan vi hjelpe deg med?

Doktorgården barnehage

En kommunal barnehage som ligger sentralt på Tofte.

Doktorgården barnehage

Om barnehagen

Doktorgården barnehage flyttet inn i de nåværende lokaler i 1982, og har i dag 51 barn og 12 ansatte fordelt på tre avdelinger. Vi har en småbarnsavdeling for barn mellom 1 og 3 år, en avdeling for barn mellom 2 og 5 år og en avdeling for barn mellom 3 og 5 år. Barnehagen er en av to avdelinger under virksomheten Spurvegården barnehage. Barnehagen har en unik beliggenhet, sentralt i Tofte sentrum, like ved den nye Tofte skole, med stranda og skogen som nærmeste naboer, noe som betyr at vi er mye ute. Om vinteren har vi en flott akebakke, og resten av året har vi flotte skogstier og veier til mange turplasser i nærområdet.

Doktorgården barnehage har satt seg som mål at alle barna i barnehagen skal bli inkludert og akseptert for den de er. Vennskap betyr mye for både barn og voksne, og vi har et stort fokus på barnas individualitet og deres samspill med andre. Vi samarbeider tett med PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Hurum kommune er en av 27 kommuner i Norge som er valgt til å være språkkommune av Utdanningsdirektoratet. Målet er å ha helhetlig satsing på språk, lesing og skriving fra barnehage og ut ungdomsskole. Barnehagen bruker lesesenterets program Språkløyper, samt Snakkepakken, Språkkista og Begrepsutviklingsmodellen i arbeidet med barnas språkutvikling.

Besøksadresse

Vestre Strandvei 22
3482 Tofte

Åpningstider

Mandag – fredag
Kl. 07.00 – kl. 16.30

Fra august 2017 er åpningstiden 07.00 - 17.00

Virksomhetsleder

Kari Toverud
Tlf.: 32 27 82 61
kari.toverud@hurum.kommune.no

Avdelinger

Smørblomsten
For barn mellom 1 og 2 år
Tlf.: 32 27 82 63

Marihøna 
For barn mellom 2 og 5 år
Tlf.: 32 27 82 64

Blåveisen 
For barn mellom 3 og 5 år
Tlf.: 32 27 82 66

Priser

2730,- pr. mnd.Kr. 350,- pr måned i tillegg for mat. Det serveres 4 smøremåltider pr uke, frukt og melk hver dag.