'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Doktorgården barnehage

En kommunal barnehage som ligger sentralt på Tofte.

Doktorgården barnehage

Om barnehagen

Doktorgården barnehage flyttet inn i de nåværende lokaler i 1982, og har i dag 12 ansatte fordelt på tre avdelinger. Vi har en småbarnsavdeling for barn mellom 1 og 2 år, en avdeling for barn mellom 2 og 3 år og en avdeling for barn mellom 4 og 5 år. Avdelingene kan varierer fra år til år, dette kommer an på barnegruupne.
Barnehagen er en av to avdelinger under virksomheten Spurvegården barnehage. Barnehagen har en unik beliggenhet, sentralt i Tofte sentrum, like ved den nye Tofte skole, med stranda og skogen som nærmeste naboer, noe som betyr at vi er mye ute. Om vinteren har vi en flott akebakke, og resten av året har vi flotte skogstier og veier til mange turplasser i nærområdet.

Doktorgården barnehage har satt seg som mål at alle barna i barnehagen skal bli inkludert og akseptert for den de er. Vennskap betyr mye for både barn og voksne, og vi har et stort fokus på barnas individualitet og deres samspill med andre. Vi samarbeider tett med PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Hurum kommune er en av 27 kommuner i Norge som er valgt til å være språkkommune av Utdanningsdirektoratet. Målet er å ha helhetlig satsing på språk, lesing og skriving fra barnehage og ut ungdomsskole. Barnehagen bruker lesesenterets program Språkløyper, samt Snakkepakken, Språkkista og Begrepsutviklingsmodellen i arbeidet med barnas språkutvikling.

Barnehagen serverer smøremåltid 4 dager pr uke, i tillegg til fruktmåltid og melk hver dag.

Besøksadresse

Vestre Strandvei 22
3482 Tofte

Åpningstider

Mandag – fredag
Kl. 07.00 – kl. 17.00

 

Virksomhetsleder

Kristina Holst Jutila 
Tlf. 907 28 563 
kristina.holst.jutila@hurum.kommune.no

Avdelinger

Smørblomsten
For barn mellom 1 og 2 år
Tlf.: 32 27 82 63/480 26  847

Marihøna 
For barn mellom 2 og 3 år
Tlf.: 32 27 82 64/ 480 97 537

Blåveisen 
For barn mellom 4 og 5 år
Tlf.: 32 27 82 66/ 480 96 389

Vedtekter

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Hurum

Årsplan

Årsplan 2018-2019