'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Barnehagene i Hurum

Hurum har et variert barnehagetilbud. Kommunen har full barnehagedekning og om lag 480 barn går i en av Hurum sine 7 private eller 5 kommunale barnehager.

Søk barnehageplass

Sætre/ Storsand

Barnehagene i Sætre / Storsand med kontaktinformasjon

Bjørndalen gårdsbarnehage

Bjørndalen 18, Sætre

32 79 81 70 / 986 03 781

Sætre kunst & musikkbarnehage

Bjørndalen 18, Sætre

32 79 81 70 / 986 03 781

Slingrebekken barnehage Stampeleina 2, Sætre 32 27 80 20
Ødegården barnehage Storsandveien 7, Sætre 32 79 00 00
Utsikt 1 familiebarnehage Falkeveien 25, Sætre 962 32 501

 

Tofte/ Filtvet

Barnehagene i Tofte /Filtvet med kontaktinformasjon
Doktorgården barnehage        Vestre Strandvei 22, 3482 Tofte   32 27 82 60
Gulspurven barnehage Jordet 1, 3480 Filtvet 32 27 82 70

 

Kana / Holmsbu /Rødtangen

Barnehagene Kana / Holmsbu/ Rødtangen med kontaktinformasjon
Folkestad barnehage   Folkestadveien 4, 3482 Kana         32 27 80 16
Kana barnehage                    Åslyveien 4, 3482 Kana 32 79 36 65

 

Klokkarstua / Verket

Barnehager, Klokkarstua /Verket med kontaktinformasjon
Askeladden Steinerbarnehage Åsheimveien 12, 3490Klokkarstua 32 79 21 91
Klokkarstua barnehage Knivsfjellveien 4, 3490 Klokkarstua 32 27 80 10
Holtebrekk familiebarnehage Åsheimveien 12, 3490 Klokkarstua 32 79 83 11