'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Utleielokaler

Hurum kommune leier ut kommunale lokaler til privatpersoner, lag og foreninger og til næringsliv.

Priser

Det er ulike priser for lag og foreninger og næringsliv. Privatpersoner betaler lag og foreningspris.

Barn- og ungeforeninger med hoveformål barn- og unge under 25 år har gratis leie i kommunale bygg. Det er også gratis for politiske partier og nærmiljøforaenes ordinære møter, samt samlinger i regi av voksenopplærings- og pensjonistforeninger.

Kommunestyret vedtar prisene for utleie: Utleiepriser 2018  Utleiepriser 2019

NB! Det er ikke utleie i rådhuset i skolens sommerferie.

Utleielokaler, brannvernrutiner og egenerklæring brannvern

Sætre samfunnshus

Leies ut med kjøkken, a-sal (gymsal), aktivitetslokalet (SFO) og garderober. Det er tilgang til piano og korkrakker.

Det er lov å ha 300 personer i storsalen/1. etasje og 80 i SFO-lokalet/underetasjen. Storsalen egner seg til ca. 150 sittende rundt bord, i tillegg kan man dekke til ca 50 i foajeen.

Kjøkkenet er enkelt utstyrt. Det er ikke renhold i helgene. 

Det skal opplyses i skjemaet "egenerklæring for brannvern" om brannvernansvarlig for bruker og stedfortredende brannvernansvarlig for bruker ved leie av lokalet. Det signeres for dette ved henting av nøkkel til lokalet. Ta gjerne med utskrift av skjemaet under når du henter nøkkel.

Utleieregler Sætre samfunnshus   Rutiner for brannverm Sætre samfunnshus    Egenerklæring for brannvern Sætre samfunnshus

Tofte samfunnshus

Leies ut med kjøkken, storsal, to grupperom: a-sal(nede til venstre for inngangen) og b-salen (nede til høyre for inngangen).
Det er  tilgang til scenelys og piano, men dette må avtales på forhånd. Huset er universelt utformet med teleslynge i storsalen og b-salen, samt heis og tilrettelagt inngang.

Kapasitet: 265 personer. (70 personer i 1. etg. (A- og B-sal til sammen), 135 personer i 2. etg. (det er ca 30 faste klappstoler og 90 løse stoler) og 60 personer på faste sitteplasser på galleriet).

Kjøkkenet er enkelt utstyrt. Det er ikke renhold i helgene.

Det skal opplyses i skjemaet "egenerklæring for brannvern" om brannvernansvarlig for bruker og stedfortredende brannvernansvarlig for bruker ved leie av lokalet. Det signeres for dette ved henting av nøkkel til lokalet. Ta gjerne med utskrift av skjemaet under når du henter nøkkel.

Utleieregler Tofte samfunnshus   Rutiner for brannvern Tofte samfunnshus    Egenerklæring for brannvern Tofte samfunnshus.

S3 Ungdommens kulturhus

Leies ut med kaférom, tegne-/malerom og spillrom. 

Det er lov å ha 150 personer i 1. etasje og 70 i andre etasje.

Kjøkkenet er enkelt utstyrt. Det er ikke renhold i helgene.

Det skal opplyses i skjemaet "egenerklæring for brannvern" om brannvernansvarlig for bruker og stedfortredende brannvernansvarlig for bruker ved leie av lokalet. Det signeres for dette ved henting av nøkkel til lokalet. Ta gjerne med utskrift av skjemaet under når du henter nøkkel.

Utleieregler S3 Ungdommens kulturhus   Rutiner for brannvern S3 Ungdommens kulturhus    Egenerklæring for brannvern S3 Ungdommens kulturhus.

Malerhjemmet i Sætre - lokalet er ikke klart for utleie

Malerhjemmet og området rundt tilrettelegges for utleie til lag og foreninger. Arbeidet pågår. Det inngås ikke leieavtaler før arbeidet er ferdig. Når lokalet er klart for utleie vil det bli annonsert.

Aktivitetslokalet i Sætrehallen -Lokalet leies ikke ut

Fra 28.9.17 inngås ikke nye leieavtaler, lokalet er derfor fjernet fra skjemaoversikten.

Informasjon til leietakere:
Leies ut med fellesrom (a-sal), kjøkken, klasserom, spillrom og diskotek. NB: lyd og lysutstyret i diskoteket er ikke til utleie/utlån.

Det er lov å ha 200 personer i lokalet.

Kjøkkenet er enkelt utstyrt. Det er ikke renhold i helgene.

Det skal opplyses i skjemaet "egenerklæring for brannvern" om brannvernansvarlig for bruker og stedfortredende brannvernansvarlig for bruker ved leie av lokalet. Det signeres for dette ved henting av nøkkel til lokalet. Ta gjerne med utskrift av skjemaet under når du henter nøkkel.

Utleieregler Aktivitetslokalet i Sætrehallen Rutiner for brannvern Aktivitetslokalet i Sætrehallen  Egenerklæring for brannvern Aktivitetslokalet i Sætrehallen.

Støa

Leies ut i sommerhalvåret. Består av 2 rom, kjøkken og loft. Er egnet til ca 50-60 personer.

Kjøkken kun til kaffetrakting. Ikke innlagt vann, kaldt vann ute. Utedo. Det er ca 35 stablestoler til utebruk. Leietaker må vaske etter seg.

Utearealet er offentlig friområde og er tilgjengelig for allmennheten selv om det er utleid.

Det skal opplyses i skjemaet "egenerklæring for brannvern" om brannvernansvarlig for bruker og stedfortredende brannvernansvarlig for bruker ved leie av lokalet. Det signeres for dette ved henting av nøkkel til lokalet. Ta gjerne med utskrift av skjemaet under når du henter nøkkel.

Utleieregler Støa Rutiner for brannvern Støa  Egenerklæring for brannvern Støa.

Storsalen, Hurum rådhus

Leies ut med tilhørende stoler, bord, projektor og lerret. Det er talemikrofoner, samt et sitteamfi med plass til 112 personer.

Flygelet og dansematter kan leies ut mot i pristillegg. Se utleiepriser.

Det er lov å ha 150 personer i Storsalen.

Det er ikke lov å spise og drikke i Storsalen. Personalkantina kan leies i tillegg for bevertning/enkel servering. Katina er enkelt utstyrt med mulighet for å trakte kaffe. Det er ikke renhold i helgene.

Utleieregler Hurum rådhus  Rutiner for brannvern Hurum rådhus  Egenerklæring for brannvern Hurum rådhus

Møterom, Hurum rådhus

Leies ut med tilhørende stoler, bord og projektor

Møterom "Holmen" (2. etg) er det plass til ca. 10 personer.

Møterom "Isdammen"(3. etg) er det plass til ca. 20 personer.

Møterom "Formannskapssalen" er det plass til ca. 30 personer

Det er ikke renhold i helgene.

Utleieregler Hurum rådhus  Rutiner for brannvern Hurum rådhus  Egenerklæring for brannvern Hurum rådhus

Hurum ungdomsskole

Leies ut allrom/kantine og klasserom.

Utleie fra kl. 14.00 - 21.00 på hverdager.

Allrom/kantine er enkelt utstyrt. Kaffetrakter og vannkoker til benyttelse. Allrom/kantine har 120 stoler og 30 kantinebord.

Klasserom har fastmontert projektor.

Trådlåst nettverk i skolebygget.

Søknadsskjema og retningslinjer for utleie fås ved henvendelse til Hurum ungdomsskole; post.husk@hurum.kommune.no eller telefon 32 27 80 30. Nøkkel hentes på skolen mellom kl. 08.00 - 15.00.

Tofte Flerbrukshall

Leies ut som flerbrukshall m/tribune, treningsrom, klatrevegg, garderober, kiosk/kantine/kjøkken, PA-anlegg og lager.

Det er tribuneplass til 300 personer.

Det er oppmerking til basketball, innebandy, badminton, volleyball og håndball.Se kart over planløsning for oversikt over hvilke baner som er merket for ulike aktiviteter: planløsning 1. etasje, planløsning 2. etasje.

Treningsrommet inneholder en rekke treningsapparater. Bordtennisrommet er utstyrt med 1 stk bordtennisbord.

Kiosk/kantine/kjøkken er enkelt utstyrt. Kiosk/kantine/kjøkken har 50 stoler og 12 kantinebord.

Utleie fra kl. 14.00 - 23.00 mandag - fredag. Lørdag og søndag kl 7.00 - 23.00.

Det er trådløst nettverk i hallen.

Det er ikke tillatt å benytte klister ved trening i hallen.

Faste leietakere kan få tilgang til lager. Lagerbehov og muligheter avklares direkte med kulturkontoret.

Det søkes om treningstid og arrangementer på eget pdf-søknadsskjema som sendes postmottak@hurum.kommune.no. Rigging, klargjøring og rydding i forbindelse med arrangementet skal medregnes når det søkes om arrangementstid.

Søknad om leietid til arrangementer mottas fortløpende. 

Utleieregler Tofte flerbrukshall.

Tofte flerbrukshall branntegning plan 1 Tofte flerbrukshall branntegning plan 2 Tofte flerbrukshall branntegning snitt

Utlån av utstyr

Bord og stoler i samfunnshusene kan lånes ut til private arrangementer. Kontakt servicetorget dersom det er aktuellt.

Søknad

Søknad om leie av lokaler i Hurum rådhus eller forsamlingslokalene (Sætre samfunnshus, Tofte samfunnshus, S3 - ungdommens kulturhus, Aktivitetslokalet i Sætrehallen, eller Støa) sendes inn elektronisk HER. Det må påregnes minimum 10 virkedager før det kan forventes svar på søknader. Dersom det er spørsmål til utleien kan man ta kontakt med Hurum kommunes servicetorg på tlf: 32 79 71 00. Ansvarlig søker må være over 18 år.

Søknadsskjema for å benytte Tofte flerbrukshall sendes postmottak@hurum.kommune.no

Det er innført søknadsfrist for hovedfordeling av leietider i forsamlingslokalene (Tofte flerbrukshall, Sætre samfunnshus, Tofte samfunnshus, S3 - ungdommens kulturhus, og Aktivitetslokalet i Sætrehallen). Søknadsfrist for hovedfordelingen er 1. juni. Det antas at hovedfordelingen er klar senest 17. juni.

Søknad om leie av skoler og barnehage sendes til den enkelte skole og barnehage. Dersom det er spørsmål til utleie av skoler/barnehager kontaktes den enkelte skole/barnehage direkte.