'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilskuddsportalen

Asker kommune abonnerer på Tilskuddsportalen. I forbindelse med kommende kommunesammenslåing er Røyken og Hurum fra 2018 inkludert i avtalen. Det betyr at lag og foreninger, har lett tilgang til informasjon om mer enn 2500 tilskuddsordninger.

Les mer om de mange tilskuddsordningene på Tilskuddsportalens hjemmeside:

http://tilskuddsportalen.no/#/1137