'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsaktiviteter

Beskrivelse

Hurum kommune setter av tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsaktiviteter.

Tilskuddet kan gis til deltakelse i aktiviteter som fremmer integrering.

Tilskuddsordingen er todelt:

  1. Aktivitetstilskudd til integrering i kultur og fritidsaktiviteter, der den enkelte flyktning kan søke om tilskudd til innkjøp av nødvendig utstyr, aktivitetsavgift og transportutgifter.
  2. Hurum for alle, som kan tildeles holdningsskapende prosjekter eller lag og foreninger som bidrar til integrering av flyktningene i Hurum. Det oppfordres til samarbeid.

Det søkes på samme elektroniske søknadsskjema.

Veiledning til søknad

Det søkes på elektronisk søknadsskjema,
se her: Søknad om kulturtilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsaktiviteter 

Merk:
For aktivitetstilskudd til enkeltpersoner skal det i den digitale søknadens felt for "søknad" noteres:

  1. hvilken forening/aktivitet du skal delta i
  2. hva tilskuddet skal benyttes til (aktivitetsavgift, hva slags nødvendig utstyr)
  3. om, og evt. hvilke år, du tidligere har mottatt integreringstilskudd
  4. kvittering må legges ved eller sendes inn før utbetaling av evt. tilskudd.

For tilskudd til foreninger skal det i den digitale søknadens felt for "søknad" noteres beskrives hvordan tilskuddet er tenkt å bidra til integrering av flyktningene i Hurum og hvem det evt. er tenkt et samarbeid med.